Ο Δήμος Θεσσαλονίκης στα πλαίσια του διαρκούς εκσυγχρονισμού  των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες προχώρησε στον ριζικό ανασχεδιασμό του Xαρτογραφικού Portal (WEBGIS) έτσι ώστε να ακολουθεί πλήρως τις τεχνολογίες αιχμής σε ότι αφορά τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφoριών και στην δημιουργία ολοκληρωμένης πλατφόρμας Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφoριών, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα διαλειτουργικότητας (OGC, ISO) και την κοινοτική οδηγία INSPIRE, προσφέροντας ηλεκτρονικές υπηρεσίες πρόσβασης, θέασης και τηλεφόρτωσης των Γεωχωρικών Δεδομένων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας παρακαλώ επιλέξτε:
Xαρτογραφικό Portal Δήμου Θεσσαλονίκης Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών
gis.portal sdi.gis.portal
Οδηγός χρήσης Χαρτογραφικού Portal Οδηγός χρήσης Πλατφόρμας Υποδομής Γεωχωρικών πληροφοριών
 


Για την πλήρη λειτουργικότητα του δικτυακού τόπου απαιτείται η χρήση φυλλομετρητή (web browser) Internet Explorer μεταγενέστερου της έκδοσης 8.0 ή η χρήση κάποιου άλλου εναλλακτικού, όπως Google Chrome ή Mozilla Firefox.
 
 
 
 
 
 
Designed by GIS Dept.